Disclamer - De Groot Autoschade

Ga naar de inhoud    055-5060459

Disclamer

Deze internetsite wordt u aangeboden door De Groot Autoschade. De inhoud ervan is eigendom van De Groot Autoschade en mag daarom zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. Er mag niets van wordisclameren gekopieerd en/of aan worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zijde van De Groot Autoschade.

De Groot Autoschade zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Alle in deze site genoemde informatie zijn onder voorbehoud.

De Groot Autoschade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de door De Groot Autoschade aangeboden sites, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze sites brengen u naar sites van derden, waarbij De Groot Autoschade geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites van derden kunnen ook informatie bevatten over producten die niet bij De Groot Autoschade verkrijgbaar zijn of van toepassing zijn.

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan De Groot Autoschade toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door De Groot Autoschade vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die u stuurt naar een van de onder auspiciën van De Groot Autoschade ontwikkelde internetsites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. De Groot Autoschade behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

De eigendom van logo's, illustraties en beeldmateriaal die op deze site voorkomen, berust bij De Groot Autoschade. Het is gebruikers niet toegestaan deze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Groot Autoschade.
Deze site is tot stand gekomen i.s.m. JEwebs webdesign. De volledige inhoud (tekst en beeld) van www.autoschadebeekbergen.nl geldt dat de verantwoordelijkheid bij De Groot Autoschade ligt.

Terug naar de inhoud